درمان محوری

در مرکز ورزش های بدون تحرک آرام با بکار گیری میکروتکنولوژی پیشرفته، دستگاه آلتراتن بطور الکترونیکی امواج انرژی ساتع شده در بدن را شبیه سازی کرده و آنها در [...]
بیشتر بخوانید درمان محوری

سموم زدایی

سموم زدائی و گردش جریان خون(Detox & Circulation) این یک برنامه ای ایده آل بعد از یک مدت زمان بی فعالیتی شخصی و یا رژیم نادرست غذایی است. تحریکات تناوبی [...]
بیشتر بخوانید سموم زدایی