درمان محوری

در مرکز ورزش های بدون تحرک آرام با بکار گیری میکروتکنولوژی پیشرفته، دستگاه آلتراتن بطور الکترونیکی امواج انرژی ساتع شده در بدن را شبیه سازی کرده و آنها در [...]
بیشتر بخوانید درمان محوری