التراتن

بسیاری از واکنش ها و فعل و انفعالات بدن بوسیله پالس های الکتریکی منشعب شده از مغز به وقوع می پیوندد. این پالس های واکنشی بطور طبیعی از مغز به ارگان های [...]
بیشتر بخوانید التراتن